IMG_5365.jpg

Dönsby

Bed and Breakfastet grundades år 2009, efter ca ett halvt år av planering. Jag, Nora, skulle just bli färdig filosofie magister och funderade på vad jag ville börja arbeta med. Med hjälp från min man och mamma avancerade planerna på ett B&B snabbt. Företaget grundades i februari och B&Bet öppnades i maj efter att alla lov gått igenom. Efter en bra sommar med härliga gäster beslöt jag att satsa på B&Bet fullhjärtat och för en lång tid framåt. Det visade sig vara ett gott beslut! 

Dönsby historia

Karis är en gammal boplats, nämd redan 1326. Sankt Katharina's kyrka som ligger på andra sidan Kyrksjön invigdes 1470. Området utgjorde under medeltiden ett viktigt handelscentrum och en trafikknutpunkt. Dönsby är en av de äldsta byarna i Karis, omnämnd redan år 1347. Dönsby säteri har varit i samma släkts ägo från och med 1850, före det var säteriet en del av Billnäs bruk. Historien kring säljande av dönsby är smått legendarisk i byn; Den dåvarande ägaren till Billnäs herrgård som var förtjust i hasardspel åkte ner till kasinot i Monte Carlo. Turen var inte på hans sida. Ett telegram skickade hem med texten "Sälj Dönsby".

Familjen Lindqvist, torpare i Dönsby, köpte upp gården och äger den fortfarande. De sista att bo i huset var jordbrukarparet Hugo och Dagny Lindqvist, deras barnbarn Nora driver nu B&Bet. Dönsby säteris totalareal var 62 ha och bestod främst av skog. Under Hugo och Dagnys tid hade bondgården 17 kor, två hästar och ungefär 100 höns. De odlade främst vete men också korn, havre, ryps, potatis och sockerbetor. Nuförtiden är åkrarna arrenderade till en lokal lantbrukare. Gården är fortfarande full av vackra äppelträd och bärbuskar.

Boningshuset är byggt år 1920 och har renoverats i olika etapper. Under B&Bs tid har ett nytt avloppssystem installerats, likaså jordvärme. Ett helt nytt badrum har byggts på övre våningen, och den gamla kokskällaren har blivit gjord till tvättstuga.