Priser

Priser för sommarsäsongen 1.6.2019-31.8.2019:

Rum/ 1 person/ natt: 60 euro (alla rum)

Rum/ 2 personer/ natt: 90 euro (alla rum)

Rum/ 3 personer/ natt: 115 euro (endast Radiokammaren, Röda rummet och Gröna rummet)

Rum/ 4 personer/ natt: 140 euro (endast Gröna rummet)

Prisen inkluderar finskt morgonmål, lakan, handukar och städning av rummet. För barn under tre år är det gratis.

Priser för lågsäsongen 1.1.2019- 31.5.2019 och 1.9.2019- 31.12.2019:

Rum/ 1 person/ natt: 50 euro

Rum/ 2 personer/ natt: 75 euro

Rum/ 3 personer/ natt: 100 euro

Rum/ 4 personer/ natt: 125 euro (endast Gröna rummet)

Prisen inkluderar lakan, handukar och städning av rummet.

Obs! Prisen för våren och hösten inkluderar inte morgonmål. 

 Under lågsäsongen (september till juni) kan man också hyra rum för en längre tid. Månadspriset för en person är 500 euro, medan priset för två personer är 700 euro. Vi har även en stuga som går att hyra för 900 euro per månad.